Η τυπογραφία είναι παντού, στο δρόμο, στις οθόνες, στο χαρτί, στην καθημερινότητά μας. Αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε και όσο προχωράμε μέσα στο χρόνο επιβεβαιώνουμε διαρκώς ότι η τυπογραφία είναι ένα σύστημα. Ένα σύστημα συνεργασίας ανθρώπων, μηχανών, τεχνικών και υλικών. Όλα συνδέονται μεταξύ τους με τρόπο ορθό και ισορροπημένο και κάθε αλλαγή σε κάποιο από τα στοιχεία του συστήματος επηρεάζει-επιδρά σε ολόκληρο το σύστημα.
Αυτό είναι που μας εμπνέει.

Επειδή μιλάμε για ένα σύστημα, έναν ζωντανό οργανισμό με διάφορες μεταβλητές, αντιλαμβανόμαστε ότι η τυπογραφία αλλάζει και μετασχηματίζεται διαρκώς απαιτώντας τη σύνθεση πολλών και διαφορετικών χαρακτηριστικών. Η δεξιοτεχνία, η οπτική αντίληψη, η καλλιτεχνική προσέγγιση, η υλικότητα, η προσαρμοστική ικανότητα στις νέες τεχνολογίες είναι χαρακτηριστικά που προτρέπουν τους ανθρώπους της σε μία πολυδιάστατη δράση.
 

Image
Letterpress